Bangkok – Sukhothai – Kanchanaburi – Ranong – Koh Phayam

Der Blog: Thailand 2016

Ohne „störende“ 🙂 Texte – Die Bilder:

Bangkok – Impressionen, Terminal 21, Rod Fai Market

Sukhothai & Historical Park

Kanchanaburi & Death Railway

Erawan National Park

Ranong

Koh Phayam